ایمونوگلوبولین ها نقش کلیدی در سیستم ایمنی بدن دارند. آنها پروتئین هایی هستند که توسط سلول های ایمنی خاص در پاسخ به باکتری ها، ویروس ها و سایر میکروارگانیسم ها تولید می شوند. این آزمایش میزان ایمونوگلوبولین های A، G وM  (IgG، IgM، IgA ) را در خون و در شرایط خاص در مایع مغزی نخاعی (CSF) یا بزاق اندازه گیری می کند.

  • برای کمک به ارزیابی وضعیت سیستم ایمنی بدن فرد؛
  • برای شناسایی و نظارت بر سطح پایین یا سطح بالای یک یا چند کلاس ایمونوگلوبولین (IgG ، IgA و IgM) در خون
  • در صورت ابتلا به عفونت های مکرر یا اسهال مزمن؛
  • در صورتی که پزشک به کمبود یا سطح بالای یک ایمونوگلوبولین خاص مشکوک باشد؛
  • به صورت دوره ای برای نظارت بر بیماری که بر سطح ایمونوگلوبولین تأثیر می گذارد که ممکن است ژنتیکی باشد (کمبود انتخابی IgA ) یا اکتسابی (HIV / AIDS، مولتیپل میلوما).
  • نمونه خون که از سیاه رگ دست گرفته می شود.
  • در صورت لزوم، یک نمونه از مایع مغزی نخاعی (CSF) توسط پزشک از قسمت انتهای کمر با استفاده از نوعی سوزن مخصوص گرفته می شود.
  • بزاق یا مایعات دیگر در ظرفی که توسط آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار داده می شود جمع آوری می گردد.

نیاز به رعایت مورد خاصی نمی باشد.