آزمایش هموگلوبین A1c میزان گلوکز یا قند خون را در سه ماه گذشته در جریان خون تخمین می زند. این آزمایش که نشانگری برای کنترل طولانی مدت گلوکز (قند خون) است، می تواند به تشخیص دیابت یا میزان کنترل دیابت کمک کند.

  • برای کمک به تعیین اینکه آیا در معرض خطر ابتلا به دیابت هستید یا خیر؛
  • برای کمک به تشخیص دیابت و پیش دیابت؛
  • برای نظارت بر دیابت و کمک به تصمیمات درمانی.
  • به عنوان بخشی از یک معاینه سلامت یا هنگامی که عوامل خطر یا علائم دیابت را دارید؛
  • پس از اولین تشخیص دیابت، هر 3-4 ماه یکبار برای اطمینان از کنترل شدن سطح قند خون یا تغییر برنامه درمانی
  • نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.
  • یا چند قطره خون از سر انگشت بیمار گرفته می شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.