آزمایش سطح ویتامین K به طور گسترده در دسترس نیست و به ندرت تجویز می شود. این آزمایش معمولاً برای غربالگری یا کمک به تشخیص کمبود ویتامین K استفاده نمی شود زیرا کمبود ویتامین K معمولاً در صورت بروز خونریزی غیرمنتظره یا زیاد یا کبودی به راحتی قابل تشخیص می باشد. آزمایش اولیه که برای بررسی خونریزی استفاده می شود، زمان پروترومبین (PT) است. اگر نتیجه  PT طولانی شود به کمبود ویتامین کا شک برده می شود و مکمل های خوراکی یا تزریق ویتامین K تجویز می شود. اگر خونریزی برطرف شود و نتایج PT / INR به حالت طبیعی برگردد، در این صورت مشخص می شود که کمبود ویتامین K علت آن بوده است.