سدیم یک الکترولیت است که در تمام مایعات بدن وجود دارد و برای عملکرد طبیعی بدن از جمله عملکرد اعصاب و عضله حیاتی است. این آزمایش سطح سدیم خون یا ادرار را اندازه گیری می کند. بیشترین غلظت سدیم در خون و مایعات خارج سلولی است. سدیم خارج سلولی و همچنین همه آب بدن توسط کلیه ها تنظیم می شوند.

  • برای تعیین اینکه آیا میزان سدیم در محدوده طبیعی است یا خیر؛
  • به عنوان بخشی از یک پانل الکترولیت یا پانل متابولیک برای کمک به تشخیص و تعیین علت عدم تعادل الکترولیت؛
  • برای کنترل درمان بیماری هایی که می توانند باعث ایجاد سطوح غیر طبیعی سدیم در بدن شوند.
  • در صورت انجام یک چکاب عادی؛
  • در صورت بروز مشکلاتی از جمله کم شدن آب بدن، مشکلات مرتبط با فشار خون، تجمع مایعات اضافی (ادم) یا علائم غیر اختصاصی دیگر.
  • نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.
  • گاهی اوقات ممکن است از بیمار نمونه ادرار 24 ساعته درخواست شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.