پروتئین C و پروتئین S دو پروتئین در خون هستند که به تنظیم تشکیل لخته خون کمک می کنند. دو آزمایش جداگانه برای این پروتئین ها اغلب با هم برای کمک به تشخیص اختلال لخته شدن بیش از حد انجام می شود. این آزمایش‌ها مقدار هر پروتئین را اندازه‌گیری می‌کنند و عملکردهای آن ها را بررسی می کنند.

  • برای کمک به بررسی علت لخته شدن خون (ترومبوآمبولی)، مانند ترومبوز ورید عمقی (DVT) یا آمبولی ریه (PE) ؛
  • برای تعیین کمبود پروتئین C یا پروتئین S در بدن.
  • هنگامی که فرد به صورت غیرقابل توضیحی دچار لخته خون می شود، به ویژه هنگامی که دارای هیچ گونه عامل خطری که منجر به این عارضه شود ندارد، همچنین در صورت ایجاد لخته خون در سنین پایین (کمتر از 50 سالگی) یا در مکانی غیرمعمول.
  • هنگامی که نوزاد تازه متولد شده دارای اختلال لخته شدن شدید باشد؛
  • گاهی اوقات هنگامی که یکی از بستگان نزدیک به صورت ارثی دچار کمبود پروتئین C یا پروتئین S می شود.

نمونه خون از طریق ورید دست گرفته می شود.

  • قبل از انجام این آزمایش باید لخته خون در بدن فرد درمان شده یا از بین رفته باشد.
  • همچنین از فرد درخواست می شود که روند درمان ضد انعقاد را متوقف نماید.
  • فرد باید دقیقاً بر اساس دستورات پزشک عمل نماید.