فسفات ها برای تولید انرژی، عملکرد عضلات و اعصاب و رشد استخوان حیاتی هستند. آنها همچنین نقش مهمی در حفظ تعادل اسید و باز بدن دارند. فسفر مورد نیاز بدن از طریق مصرف مواد غذایی تامین می شود. بیشتر فسفات های بدن با کلسیم ترکیب می شوند و به شکل گیری استخوان ها و دندان ها کمک می کنند. سطح پایین یا بالای فسفات در بدن عوارضی را به همراه دارد. این آزمایش سطح فسفات در بدن را می سنجد.

برای ارزیابی سطح فسفر در خون و کمک به تشخیص شرایطی که باعث افزایش یا کاهش غیرعادی سطح فسفر در بدن شده است.

  • جهت نظارت بر روند درمان فردی که به علت سطوح غیرعادی کلسیم تحت درمان باشد؛
  • هنگامی که فردی دارای اختلال کلیوی یا دیابت کنترل نشده باشد؛
  • هنگامی که فردی از مکمل های کلسیم یا فسفات استفاده کند.
  • نمونه خون گرفته شده از بازو؛
  • نمونه ادرار 24 ساعته.
  • ممکن است از فرد درخواست شود که از شب قبل از انجام آزمایش از خوردن اجتناب کند.
  • در هر حال باید دقیقاً بر اساس دستورات پزشک عمل کرد.