کلسیم فراوان ترین و یکی از مهم ترین مواد معدنی موجود در بدن است که برای انتقال پیام بین سلول ها و عملکرد مناسب عضلات، اعصاب و قلب، لخته شدن خون و تشکیل، تراکم و حفظ استخوان ها و دندان ها ضروری است. این آزمایش میزان کلسیم خون یا ادرار را اندازه گیری می کند.

برای غربالگری، تشخیص و نظارت بر طیف وسیعی از بیماری ها.

• به عنوان بخشی از یک پانل متابولیک معمول؛
• هنگامی که علائم یک بیماری یا یک بیماری شناخته شده داشته باشید که کلیه ها، استخوان ها، تیروئید، پاراتیروئید یا اعصاب شما را تحت تاثیر قرار می دهد یا هنگامی که علائم افزایش یا کاهش قابل توجه غلظت کلسیم داشته باشید؛
• هنگامی که شخصی به شدت بیمار است، برای نظارت بر سطح کلسیم یونیزه؛
• برای افراد مبتلا به انواع خاصی از سرطان؛
• برای ارزیابی اثربخشی روند درمان شخصی که به دلیل سطح غیر طبیعی کلسیم تحت درمان قرار می گیرد.

• نمونه خون از بازو؛
• نمونه ادرار که ممکن است نمونه ادرار جمع آوری شده در بازه زمانی 24 ساعت یا کم تر نیاز باشد گاهی نیز ممکن است نمونه ادرار جمع آوری شده در ظرف های مخصوص با یک بار مراجعه به دستشویی نیاز باشد هر چند نمونه ادرار جمع آوری شده در بازه زمانی طولانی تر اولویت دارد.

آمادگی خاصی برای انجام این آزمایش نیاز نمی باشد.
اما برای سنجش دقیق میزان کلسیم در بدن ممکن است از بیمار درخواست شود قبل از انجام آزمایش از مصرف برخی داروها از جمله لیتیوم، آنتی اسیدها و مکمل های ویتامین دی خودداری کند.