آمیلاز آنزیمی است که عمدتا توسط لوزالمعده و غدد بزاقی برای کمک به هضم کربوهیدرات ها تولید می شود. این آزمایش میزان آمیلاز را در خون، ادرار یا گاهی در مایع صفاقی اندازه‌گیری می‌کند. مایع صفاقی مایعی است که بین غشاهایی که حفره شکمی را می‌پوشاند و قسمت بیرونی اندام‌های شکمی یافت می‌شود.

آمیلاز معمولاً در خون و ادرار به مقدار کم وجود دارد. هنگامی که سلول های پانکراس آسیب می بینند، مقادیر بیشتری آمیلاز در خون آزاد می شود. چنین شرایطی همچنین منجر به افزایش غلظت آمیلاز در ادرار می شود زیرا آمیلاز از طریق ادرار از خون دفع می شود. افزایش سطح آمیلاز می تواند در اثر التهاب لوزالمعده یا انسداد مجرای لوزالمعده توسط سنگ کیسه صفرا یا در موارد نادر توسط تومور لوزالمعده رخ دهد.

  • در درجه اول برای تشخیص و نظارت بر التهاب حاد لوزالمعده.
  • همچنین گاهی اوقات برای تشخیص و نظارت بر التهاب مزمن لوزالمعده یا سایر بیماری های لوزالمعده.

هنگامی که علائم اختلال لوزالمعده یا پانکراس داشته باشید:

  • درد شدید شکم؛
  • تب؛
  • از دست دادن اشتها؛
  • حالت تهوع.
  • نمونه خون از بازو؛
  • گاهی اوقات ممکن است پزشک درخواست جمع آوری یک نمونه ادرار تصادفی، یک نمونه ادرار 24 ساعته یا مایع صفاقی را بدهد.
  • ممکن است از بیمار درخواست شود که 8 تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن یا نوشیدن همه چیز به جز آب خودداری نماید.
  • توصیه می شود که فرد پزشک را در مورد تمام داروها، ویتامین ها، مکمل ها و گیاهانی که مصرف می کند، آگاه نماید.