رتیکولوسیت ها در واقع گلبول های قرمز خون تازه تولید شده نسبتاً نابالغ هستند. بر اساس تعداد یا درصد رتیکولوسیت ها می توان فعالیت اخیر مغز استخوان را ارزیابی کرد.

گلبول‌های قرمز معمولاً حدود 120 روز در گردش خون زنده می‌مانند و مغز استخوان به طور مداوم گلبول‌های قرمز جدیدی تولید می‌کند تا جایگزین آنهایی شود که پیر می‌شوند و تحلیل می‌روند یا در اثر خونریزی از بین می‌روند. انواع بیماری‌ها و شرایط می‌توانند بر تولید گلبول‌های قرمز جدید یا بقای آنها تأثیر بگذارند.

  • برای کمک به پزشک در ارزیابی توانایی مغز استخوان برای تولید گلبول های قرمز خون (RBC)؛
  • کمک به تمایز بین علل مختلف کم خونی؛
  • کمک به نظارت بر پاسخ مغز استخوان و بازگشت عملکرد طبیعی مغز پس از شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان، یا پیگیری پس از درمان برای کم خونی فقر آهن، کم خونی کمبود ویتامین B12 یا فولات، یا نارسایی کلیوی.
  • در صورت پایین بودن تعداد گلبول‌های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در نتایج شمارش کامل خون (CBC)؛
  • در صورت وجود علائم کم خونی؛
  • برای ارزیابی عملکرد مغز استخوان.
  • نمونه خون از بازو؛
  • آمادگی خاصی برای انجام این آزمایش نیاز نمی باشد.