در این آزمایش از سلول‌های موجود روی سطح دهانه‌ی ‌(گردن) ‌رحم نمونه‌برداری می‌شود‌ و سلول های برداشته شده جهت تشخیص تغییرات غیرعادی سلول ها مورد بررسی قرار می گیرند. از این آزمایش برای تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  نیز استفاده می شود.

برای غربالگری تغییرات غیرعادی و پیش سرطانی دهانه رحم که در صورت عدم درمان می تواند منجر به سرطان دهانه رحم شود.

زنان 25 تا 65 سال واجد شرایط برای انجام این آزمایش می باشند. بسته به وضعیت سلامت فرد و سن افراد، هر سه، پنج یا ده سال یکبار انجام این آزمایش توصیه می شود. در صورتی که جواب سه آزمایش آخر برای زنان 65 ساله یا بالاتر منفی بوده باشد، انجام آزمایش برای آنان متوقف خواهد شد در غیر این صورت انجام آزمایش در بازه های زمانی منظم ادمه پیدا خواهد کرد.

نمونه سلول های دهانه رحم از طریق یک برس کوچک به دست می آیند به این صورت که این برس به سطح دهانه رحم کشیده می شود و سپس درون یک مایع نگهدارنده مخصوص قرار داده می شود. سپس آزمایشات لازم بر روی این مایع صورت می گیرد.

ممکن است از فرد خواسته شود که

  • 24 تا 48 ساعت قبل از انجام آزمایش از رابطه جنسی خودداری کند.
  • 48 ساعت قبل از آزمایش از کرم های واژینال استفاده نکند.
  • 10 تا 14 روز پس از شروع آخرین قاعدگی برای انجام آزمایش به آزمایشگاه مراجعه کند.