آزمایش پروتئین کل، مجموع انواع پروتئین های خون را اندازه گیری می کند. پروتئین ها برای عملکرد بدن ضروری هستند. دو نوع اصلی پروتئین موجود در خون آلبومین و گلوبولین هستند. اندازه گیری سطح پروتئین کل و همچنین نسبت آلبومین به گلوبولین می تواند به شناسایی انواع مشکلات سلامتی، از جمله بیماری کبد و کلیه و همچنین کمبودهای تغذیه ای کمک کند.

این آزمایش مجموع انواع پروتئین های خون را اندازه گیری می کند. دو نوع اصلی پروتئین موجود در خون آلبومین و گلوبولین هستند. اهداف اصلی برای تجویز این آزمایش شامل موارد ذیل می باشند:

 • تشخیص: برای شناسایی انواع مشکلات سلامتی، از جمله بیماری کبد، کلیه و کمبودهای تغذیه ای.
 • غربالگری: برای شناسایی مشکلات سلامتی مربوط به کبد و کلیه، قبل از ایجاد هرگونه علامت.
 • نظارت: در فواصل منظم در افرادی که مشکلات کبدی یا کلیوی شناخته شده دارند جهت ارزیابی وضعیت بیماری به خصوص در صورت مصرف داروهای خاصی که ممکن است بر دیگر اندام ها نیز تأثیر بگذارند و برای ارزیابی پاسخ بدن به درمان.
 • در صورتی که فرد علایم نشان دهنده مشکلات کبدی یا کلیوی داشته باشد از جمله:
 • زردی؛
 • تغییرات ادراری؛
 • خستگی؛
 • تورم غیر قابل توضیح؛
 • حالت تهوع؛
 • استفراغ؛
 • درد شکم.
 • در صورت وجود التهاب، عفونت، سوتغذیه یا سرطان.
 • برای افراد در معرض خطر ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی از جمله افرادی که سابقه مشکلا ذیل را دارند:
 • دیابت؛
 • فشار خون بالا؛
 • سابقه خانوادگی مشکلات کبدی یا کلیوی.
 • برای نظارت بر وضعیت افرادی که نتایج آزمایش خون آن ها عادی نبوده یا مبتلا به بیماری های کبدی و کلیوی هستند
 • برای نظارت بر عوارض داروهایی که به صورت بالقوه بر کبد و کلیه تأثیر می گذارند.
 • نمونه خون از بازو؛
 • برای آزمایش پروتئین کل و نسبت آلبومین به گلوبولین به تنهایی، معمولاً نیازی به آمادگی خاصی قبل از انجام آزمایش نیست.
 • اما اگر این آزمایش جزئی از یک پانل باشد و به جز پروتئین تام، موارد دیگری نیز بررسی شوند، ممکن است از بیمار درخواست شود که تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن و نوشیدن انواع نوشیدنی ها به جز آب خودداری کند.
 • برخی از داروها می توانند بر نتایج آزمایش پروتئین کل تأثیر بگذارند، به همین دلیل، باید پزشک را در مورد داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه یا مکمل های غذایی که به طور منظم مصرف می شود، مطلع کرد و در صورت نیاز تنها به دستور پزشک مصرف این داروها موقتاً متوقف شود.