کراتین کیناز (CK) آنزیمی است که در قلب، مغز، ماهیچه‌های اسکلتی و سایر بافت‌ها یافت می‌شود. هنگامی که آسیب عضلانی وجود دارد، مقادیر بیشتری از CK در خون آزاد می شود. این آزمایش میزان کراتین کیناز خون را اندازه گیری می کند. مقدار کمی از CK که به طور معمول در خون وجود دارد، عمدتاً از ماهیچه های اسکلتی می آید.

 هر شرایطی که باعث آسیب عضلانی شود یا در تولید و استفاده از انرژی عضلانی اختلال ایجاد کند، می‌تواند باعث افزایش CK شود. به عنوان مثال، ورزش شدید و التهاب عضلات می تواند باعث افزایش CK شود.

  • برای شناسایی و نظارت بر آسیب عضلانی؛
  • برای کمک به تشخیص شرایط مرتبط با آسیب عضلانی؛
  • برای تشخیص حمله قلبی، هر چند این آزمایش تا حد زیادی با آزمایش تروپونین T و I که نشانگرهای اختصاصی تر برای بافت قلب هستندجایگزین شده است. با این حال، گاهی اوقات ممکن است برای کمک به تشخیص حمله قلبی دوم یا بعدی استفاده شود.
  • در صورت وجود ضعف عضلانی، دردهای عضلانی یا ادرار تیره که پزشک را مشکوک به آسیب های عضلانی می کند.
  • برای نظارت بر رفع یا تداوم آسیب عضلانی.

نمونه خون از بازو؛

آمادگی خاصی برای انجام این آزمایش نیاز نمی باشد.