تری گلیسیرید (TG)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۱۱:۰۹ +۰۰:۰۰

تری گلیسیرید نوعی چربی و منبع اصلی انرژی برای بدن است. این آزمایش میزان تری گلیسیرید خون را اندازه گیری می کند. بیشتر تری گلیسیریدها در بافت چربی (چربی) یافت می شوند، اما برخی از تری گلیسیریدها در خون گردش می کنند تا سوخت