ایجاد نمونه های شبیه سازی شده پانکراس

۱۴۰۱/۶/۲۳ ،۰۸:۰۸:۱۲ +۰۰:۰۰

محققان روشی برای ایجاد نمونه های مشابه لوزالمعده در ابعاد کوچک با استفاده از سلول های سالم یا سرطانی لوزالمعده ایجاد کرده اند. این نمونه ها می تواند به محققان در ایجاد درمان برای سرطان لوزالمعده کمک کند. مهندسان MIT، با همکاری دانشمندان موسسه