محققان روشی برای ایجاد نمونه های مشابه لوزالمعده در ابعاد کوچک با استفاده از سلول های سالم یا سرطانی لوزالمعده ایجاد کرده اند. این نمونه ها می تواند به محققان در ایجاد درمان برای سرطان لوزالمعده کمک کند.

مهندسان MIT، با همکاری دانشمندان موسسه تحقیقات سرطانی منچستر، روش جدیدی را برای ایجاد نمونه های مشابه لوزالمعده در ابعاد کوچک با استفاده از سلول های سالم یا سرطانی لوزالمعده ایجاد کرده اند. این مدل های شبیه سازی شده به محققان در تولید و آزمایش داروهای بالقوه برای سرطان لوزالمعده کمک می کنند، که در حال حاضر یکی از سخت ترین انواع سرطان برای درمان است.

با استفاده از یک ژل مخصوص که محیط خارج سلولی اطراف لوزالمعده را شبیه سازی می کند، محققان توانستند نمونه های شبیه سازی شده لوزالمعده را پرورش دهند. شرایط موجود به آنها این امکان را می دهد که تعاملات مهم بین تومورهای پانکراس و محیط اطراف را مطالعه کنند.

محققان همچنین نشان دادند که می توانند از این ژل برای رشد نمونه های مشابه سلول های سرطانی لوزالمعده در بیماران استفاده کنند. آنها معتقدند که این ژل می تواند برای مطالعه سرطان های ریه، روده بزرگ و سایر سرطان ها مفید باشد. از چنین سیستم هایی می توان برای تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر داروهای بالقوه سرطان بر تومورها استفاده کرد.

از این ژل می توان برای رشد و مطالعه بافت بیماران مبتلا به آندومتریوز نیز استفاده کرد، شرایطی که باعث می شود بافتی که رحم را تشکیل می دهد در خارج از محیط اصلی رحم رشد کند. این وضعیت می تواند منجر به درد و گاهی ناباروری شود.

محققان حق ثبت اختراع را در مورد این فناوری ثبت کرده اند و در حال صدور مجوز آن به شرکتی هستند که می تواند ژل را به صورت تجاری تولید کند.

منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210913135619.htm