عامل پیشگویی کننده سرطان روده

۱۴۰۲/۸/۱۰ ،۱۱:۲۷:۰۰ +۰۰:۰۰

مطالعات جدید نشان می دهد که تغییرات میکروبیوم روده می تواند احتمال ابتلا  به سرطان روده بزرگ را پیش بینی کند. بر اساس تحقیقات جدید، سرطان روده بزرگ ممکن است با میکروبیوم روده مرتبط باشد. خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را می توان