آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

آمیلاز

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۰۵:۱۵ +۰۰:۰۰

آمیلاز آنزیمی است که عمدتا توسط لوزالمعده و غدد بزاقی برای کمک به هضم کربوهیدرات ها تولید می شود. این آزمایش میزان آمیلاز را در خون، ادرار یا گاهی در مایع صفاقی اندازه‌گیری می‌کند. مایع صفاقی مایعی است که بین غشاهایی که حفره شکمی

آمیلاز۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۰۵:۱۵ +۰۰:۰۰

لیپاز

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۰۷:۴۲ +۰۰:۰۰

لیپاز آنزیمی است که عمدتا توسط لوزالمعده برای کمک به هضم چربی های غذایی تولید می شود. این آزمایش میزان لیپاز خون را اندازه گیری می کند. لیپاز معمولاً به مقدار کم در خون وجود دارد. هنگامی که سلول‌های لوزالمعده آسیب می‌بینند، مقادیر بیشتری

لیپاز۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۰۷:۴۲ +۰۰:۰۰

ایجاد نمونه های شبیه سازی شده پانکراس

۱۴۰۱/۶/۲۳ ،۰۸:۰۸:۱۲ +۰۰:۰۰

محققان روشی برای ایجاد نمونه های مشابه لوزالمعده در ابعاد کوچک با استفاده از سلول های سالم یا سرطانی لوزالمعده ایجاد کرده اند. این نمونه ها می تواند به محققان در ایجاد درمان برای سرطان لوزالمعده کمک کند. مهندسان MIT، با همکاری دانشمندان موسسه

ایجاد نمونه های شبیه سازی شده پانکراس۱۴۰۱/۶/۲۳ ،۰۸:۰۸:۱۲ +۰۰:۰۰
Go to Top