تأثیر کابوس بر زوال عقل

۱۴۰۲/۸/۱۰ ،۱۱:۵۰:۲۵ +۰۰:۰۰

دیدن کابوس و رویاهای بد رایج هستند و به ندرت نشانه مشکلات مرتبط با سلامتی می باشند، با این حال، بر اساس نتایج منتشر شده از مطالعاتی که اخیرا انجام شده اند بین کابوس های مکرر و قوه شناخت و ادراک در بزرگسالی ارتباط احتمالی