آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

آلکالان فسفات (ALP)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۱۵:۴۲ +۰۰:۰۰

آلکالین فسفاتاز (ALP) آنزیمی است که در بسیاری از قسمت‌های بدن وجود دارد، اما عمدتاً در کبد، استخوان‌ها، روده و کلیه‌ها یافت می‌شود. آزمایش آلکالین فسفاتاز میزان این آنزیم را در خون اندازه گیری می کند. سطوح غیر طبیعی ALP می تواند ناشی از

آلکالان فسفات (ALP)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۱۵:۴۲ +۰۰:۰۰

آلبومین و نسبت آلبومین به کراتینین

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۴:۰۹ +۰۰:۰۰

آلبومین پروتئینی است که به طور معمول در خون یافت می شود و معمولاً کلیه ها از ورود بیشتر آلبومین به ادرار جلوگیری می کنند. آزمایش آلبومین ادرار سطح آلبومین در ادرار را بررسی می کند زیرا مقادیر غیر طبیعی این پروتئین می تواند

آلبومین و نسبت آلبومین به کراتینین۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۴:۰۹ +۰۰:۰۰

پروتئین ادرار و نسبت پروتئین ادرار به کراتینین

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۵:۴۳ +۰۰:۰۰

آزمایش‌های پروتئین ادرار، پروتئین آزاد شده در ادرار را شناسایی می‌کنند. سطوح بالای دفع پروتئین ممکن است به طور موقت با شرایطی مانند عفونت، استرس، بارداری، رژیم غذایی، قرار گرفتن در معرض سرما یا ورزش سنگین دیده شود. وجود پروتئین پایدار در ادرار نشان‌دهنده

پروتئین ادرار و نسبت پروتئین ادرار به کراتینین۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۵:۴۳ +۰۰:۰۰
Go to Top