تاثیر معکوس ورزش بر روند کاهش توانایی های شناختی در موش ها

۱۴۰۱/۶/۲۳ ،۰۸:۱۵:۲۸ +۰۰:۰۰

ورزش منجر به افزایش هورمون رشد در گردش می شود و هورمون رشد تولید نورون های جدید در بخشی از مغز که مسئول یادگیری، احساسات و ... هست را تحریک می کند. این تحقیق نشان می دهد که