ورزش منجر به افزایش هورمون رشد در گردش می شود و هورمون رشد تولید نورون های جدید در بخشی از مغز که مسئول یادگیری، احساسات و … هست را تحریک می کند.

این تحقیق نشان می دهد که ورزش منجر به افزایش هورمون رشد در گردش می شود و هورمون رشد تولید نورون های جدید در هیپوکامپ (بخشی از مغز که مسئول یادگیری، احساسات و شکل‌گیری حافظه است) را تحریک می کند در نتیجه این روند عملکردهای شناختی را بهبود می بخشد. بر اساس آزمایشات انجام شده، قدرت شناخت و یادگیری موش های مسن قبل و بعد از 35 روز تحرک روی چرخ گردان بررسی و پیشرفت قابل توجهی در توانایی یادگیری آن ها مشاهده شد.

 

هرچند هنوز نیاز به مطالعات انسانی برای تایید یافته های دانشمندان وجود دارد. تیم محقق قصد دارد در آینده این موضوع را مطالعه کند.

منبع:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/optimal-levels-of-exercise-reverse-cognitive-decline-in mice?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2022-01-25&apid=32856925&rvid=580e624591f4601936344c311c2649a8b514098bdbfc68d55e8856a4228e4782#An-optimal-exercise-paradigm