سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۸:۵۲:۰۰ +۰۰:۰۰

میزان رسوب گلبول های قرمز آزمایشی است که به طور غیرمستقیم در خصوص وجود یا عدم التهاب در بدن اطلاعاتی را ارایه می دهد. این آزمایش در واقع میزان رسوب گلبول های قرمز را در نمونه ای از خون که در یک