تأثیر زردچوبه بر کنترل اسیده معده

  • بر اساس یک مطالعه جدید، زردچوبه می تواند به اندازه امپرازول در کاهش اسید معده مرتبط با سوء هاضمه موثر باشد.
  • زردچوبه ادویه ای است که به طور سنتی در آسیای جنوب شرقی به عنوان ضد اسید استفاده میشده است.
  • برای اولین بار در این مطالعه ماده فعال اصلی درون زردچوبه (کورکومین) با داروی امپرازول مورد مقایسه قرار گرفته است.

کورکومین، استخراج شده از زردچوبه دارای خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می باشد. مطالعات علمی بسیاری خواص دارویی کورکومین را ثابت کرده اند. زردچوبه در آسیای جنوب شرقی نیز برای مدت زمان بسیار طولانی به عنوان ضد اسید کاربرد داشته و هم اکنون نیز کاربرد دارد.

تاثیر زردچوبه بر اسید معده

پزشکان اغلب جهت کاهش اسید معده و کنترل مشکلات ناشی از آن داروی امپرازول را برای افراد تجویز می کنند. برای اولین بار در یک کارآزمایی دوسو کور و کنترل‌شده با دارونما، اثربخشی داروی امپرازول با ادویه طبیعی زردچوبه مورد مقایسه قرار گرفته است.

مطالعه انجام شده در تایلند شامل 206 شرکت کننده بود. میانگین سنی آن ها 49.7 سال به اضافه یا منهای 11.9 سال بود و 73.4 درصد آن ها زن بودند. این مطالعه نشان داد که کورکومین، ماده فعال زردچوبه، به اندازه امپرازول در رفع سوء هاضمه موثر بوده است و هیچ عوارضی هم برای شرکت کنندگان نداشته است.